Høyteknologisk kontorbygg med gunstig beliggenhet

For en enkel og trivelig arbeidshverdag

Historien

Technoport stod ferdig i februar 2016. Siden den gang har bygget vært et attraktivt lokale for større og mindre lokale og nasjonale bedrifter. Bygget er en del av Kristiansund Næringspark — et voksende nettverk av bedrifter samlet på ett sted.

Tanken bak Technoport

Ideen bak Technoport var å skape et bygg som tilfredsstiller dagens krav med hensyn til beliggenhet, moderne løsninger, fleksibilitet og universell utforming. Technoport skal være et innbydende bygg som gir et profesjonelt inntrykk av bedriftene som er lokalisert her. Gjennom smart teknologi, flotte lokaler, lett adkomst og nærhet til flyplass var tanken å tilby et bygg som gjør arbeidshverdagen enkel, effektiv og trivelig.

Forvaltere

Technoport driftes av FG Eiendom.

Logo av FG Eiendom